top of page
ONYKS_psi_fryzjer_circle_V4_edited.png

REGULAMIN SALONU

Pozostawiając zwierzaka w naszym salonie klient akceptuje wszystkie warunki regulaminu.       (aktualizacja 01.07.2023r.)

1. Przed wizytą w salonie:

- Pupil nie powinien być karmiony bezpośrednio przed zaplanowaną wizytą.

- Powinien zostać wyprowadzony na spacer i załatwić potrzeby fizjologiczne.

- Nie musi być kąpany. W trosce o najwyższą jakość usług kąpiel odbywa się w salonie i właściciel nie musi wykonywać tej czynności osobiście.

2. Rezerwację wizyt można dokonywać w przy pomocy poniższych metod:

- Telefonicznie, poniedziałek -piątek w godz. 9:30-17:30

Tel.: Mokotów 500 868 800

       

- Pisemnie przez kontakt z FanPage’em. link:  https://www.facebook.com/onykspsifryzjer

- Przy pomocy aplikacji umożliwiających rezerwację online. link: onykspsifryzjer.booksy.com

- Osobiście w salonie. Adres:

Mokotów ul.Cypryjska 6


3. Klient zobowiązany jest do poinformowania o stanie szaty psa. Jeśli szata jest w złym stanie (tj. zakołtunienie, filc itp) pozwoli to zaplanować większą ilość czasu na wizytę. Z powodu braku informacji, jeśli zarezerwowany czas okaże się niewystarczający, groomer ma prawo do wykonania części usługi mieszczącej się w zaplanowanym czasie.


4. Groomer ma prawo do odwołania wizyty jeśli klient bez uprzedniego poinformowania spóźnia się powyżej 20 minut.


5. Rezygnacja z wizyty jest możliwa przez kontakt telefoniczny lub wiadomość sms. Klient zobowiązany jest do poinformowania groomera o rezygnacji, zmiany terminu lub godziny zaplanowanej wcześniej wizyty na minimum 24h przed planowym terminem wizyty.


6. Nie stawienie się na umówiona wizytę bez uprzedniego poinformowania groomera skutkuje koniecznością wniesienia zadatku na kolejną wizytę. Wysokość zadatku oraz forma płatności ustalana jest z groomerem.

7. W przypadku zachowania psa, które utrudnia lub uniemożliwia wykonanie usługi groomer ma prawo do rezygnacji z dalszej pielęgnacji i pobrania całej należnej opłaty z uwagi na rezerwację czasu pracy.


8. Groomer zastrzega sobie możliwość odmówienia realizacji usługi jeśli pies ma pchły. W takim wypadku, pobierana jest cała należna opłata z uwagi na rezerwację czasu pracy.


9. Ze względu na bardzo zły stan okrywy, wcześniej uzgodnione szczegóły pielęgnacji mogą ulec zmianie.


10. Rozczesywanie kołtunów jest traktowane jako dodatkowo płatna usługa. Cena takiej usługi jest ustalana indywidualnie po konsultacji na miejscu. Groomer ma prawo odmówić rozczesania jeśli pies jest agresywny.


11. Właściciel zobowiązany jest do zgłoszenia groomerowi jeśli pies cierpi na choroby psychiczne, skórne, narządów ruchu, neurologiczne itp. Zgłoszenie musi nastąpić przed wizytą.


12. W przypadku zatajenia informacji o stanie zdrowia zwierzęcia przez właściciela, groomer nie ponosi odpowiedzialności następstwa z tym związane. Groomer ma prawo w trybie awaryjnym skorzystać z pomocy weterynarza. Koszty pomocy weterynaryjnej w takim wypadku ponosi właściciel zwierzęcia.


13. Zwierzę w salonie pozostaje pod nieobecność opiekuna za wyjątkiem sytuacji, w których groomer stwierdzi inaczej.


14. Korzystając z usług naszego salonu zgadzasz się na wykorzystanie wizerunku zwierzęcia w celach promocyjnych i reklamowych.


15. Przed każdą wizytą, groomer ma prawo ubiegać się od opiekuna pokazania książeczki zdrowia z aktualnymi szczepieniem. Odmowa może skutkować odwołaniem wizyty.


16. Cennik dostępny na miejscu w salonie oraz w innych miejscach w tym: stronie www.; systemie rezerwacji wizyt online lub fanpage’u nie jest ofertą handlową i ceny w nim zawarte mogą ulec zmianie. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z cennikiem.


17. Płatność przyjmowana jest gotówką, kartą płatniczą lub przelewem na konto bankowe firmy.


18. Opiekun, który decyduje się na wygolenie na bardzo krótko, przyjmuje do świadomości, że istnieje możliwość uszkodzenia okrywy, wystąpienia zacięć i odparzeń, a także oparzeń i odmrożeń w zależności od warunków atmosferycznych. W szczególnych przypadkach groomer może odmówić wykonania usługi jeśli oceni jej potencjalny wpływ jako negatywny dla dobra i zdrowia zwierzęcia.


19. W salonie organizowane są przez cały rok kursy groomingu, mające na celu szkolenie przyszłych groomerów.


20. Praktykant w trakcie kursu asystuje przy podstawowych zabiegach pielęgnacyjnych, takich jak kąpiel, obcinanie pazurków oraz czyszczenie uszu. Dodatkowo, praktykant ma możliwość obserwowania i nauki technik strzyżenia komercyjnego od doświadczonego groomera.


21. Pieski, które praktykant jest uprawniony do strzyżenia samodzielnie pod nadzorem doświadczonego groomera, są umawiane specjalnie na tę okoliczność.


22. Usługa strzyżenia wykonywana przez praktykanta podczas kursu jest świadczona bez dodatkowych opłat - jest to usługa darmowa.

23. Praktykanci nie strzygą piesków samodzielnie bez wyraźnej zgody i wiedzy właściciela danego zwierzęcia.

24. Groomer zastrzega sobie możliwość zmiany czasu wizyty ze względu na charakter pracy. Dokłada jednak wszelkich starań, by ewentualne opóźnienie nie przekroczyło 15 minut.


25. Zwierzęta o problemach zdrowotnych, behawioralnych, nie współpracujące, będące w salonie po raz pierwszy są pielęgnowane na żądanie klienta. Klient bierze całkowitą odpowiedzialność za zachowanie i stan zdrowia takiego zwierzęcia.


26. Klienci udostępniający dane osobowe, w tym: imię, nazwisko, numer telefonu oraz imię, wiek oraz pozostałe dane zwierzęcia zgadzają się na przetwarzanie danych przez Salon Groomerski zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


27. Teren salonu może być objęty zasięgiem monitoringu. Ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa klientów, pracowników oraz ochrony mienia na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (art. 6 pkt 1 lit. f RODO).


28. Zabrania się spożywania środków odurzających, wnoszenia napojów alkoholowych, handlu, akwizycji, niekulturalnego zachowania, korzystania z urządzeń i maszyn dostępnych w salonie oraz wnoszenia urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz bez zgody personelu.


29. Groomer zastrzega sobie możliwość pobrania dodatkowej opłaty w przypadku spóźnienia klienta po odbiór zwierzęcia. Stawka oraz metoda płatności omawiana jest z groomerem.


30. Reklamacje składane po odbiorze zwierzęcia z salonu, nie będą rozpatrywane.

Regulamin salonu: Informacje
bottom of page